Toimitila­rakentamista

Kokonaisvaltaisella urakoinnilla

”Josira suoriutui erinomaisesti konsultoivalla otteella, joustavalla asenteella ja asiantuntevalla erikoisosaami­sella.”

Timo Hirvasmaa, Työpäällikkö, Kreate Oy

Toimitilat nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeisiin vahvalla projektinhallinnalla.

Josira on mukana Pirkanmaan kärkihankkeissa ja meidät pyydetään paikalle erityisesti silloin, kun tarvitaan erikoisosaamista sekä vaativaa ongelmanratkaisutaitoa. Toteutamme sekä uudis- että korjausrakentamisen hankkeita ja kädenjälkemme näkyy esimerkiksi Kansi ja Areena-hankkeessa, Kauppakeskus Ratinassa sekä lukuisissa historiallisesti merkittävissä korjausrakentamisen projekteissa.

Josiralta löytyy vahvaa osaamista sekä projektinhallinnasta, että rakentamisen eri osa-alueista. Työntekijämme ovat yrityksemme tärkein resurssi, joten turvallisuusjohtaminen ja hyvä työilmapiiri ovat yrityskulttuurimme perusta. Josira tunnetaan siitä, että työmaillamme on hyvä tekemisen meininki, mikä heijastuu suoraan työn laatuun ja tuottavuuteen.

Monipuolinen osaaminen ja vahva yhteistyöverkostomme mahdollistavat laajojenkin rakennushankkeiden läpiviennin. Tavoitteena on asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman suoraviivainen ja sujuva hanke. Olemme saaneet asiakkailtamme kiitosta siitä, että kanssamme homma toimii ja lopputulos on juuri sitä mitä pitikin.

Toimistotilat

Käytännönläheisellä toteutuksella kestävään lopputulokseen

Me Josiralla toteutamme asiakaslähtöiset toimistotilat, jotka vastaavat käyttötarkoitustaan ja parantavat henkilöstön työhyvinvointia. Koemme ensisijaisen tärkeäksi optimoida toimistotilat asiakkaan tarpeita vastaaviksi, jotta yrityksen toiminta olisi vahvaa nyt ja tulevaisuudessa. Lähestymme jokaista projektia yksilöllisesti ja toteutamme sen saumattomalla yhteistyöllä tilaajan kanssa.

Toimistotilat ovat tärkeä osa yrityksen imagoa, joka välittyy vahvasti yrityksen asiakkaiden suuntaan. Yrityksen kestävään kehitykseen liittyvät arvot voivat näkyä esimerkiksi erilaisina materiaali- ja energiaratkaisuina. Toimistotilojen viihtyvyyteen ja toimivuuteen päästään vaikuttamaan älykkäillä ja moderneilla taloteknisillä järjestelmillä. Olemme saaneet asiakkailtamme erityistä kiitosta siitä, että yhteistyö Josiran kanssa toimii.

Liiketilat

Liiketoimintaa tukevat tilat – asiakaslähtöisyys edellä

Toteutamme liiketilahankkeet kokonaisprojektina aina pienestä kivijalkamyymälästä suuriin tavarataloihin. Liiketilojen suunnittelussa ja toteutuksessa korostuu asiakaslähtöisyys ja tiivis yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa, jolloin lopputuloksena on juuri oikeanlainen liiketoimintaa tukeva tila.

Liiketiloista ilmenee yrityksen ilme ja sen arvot. Hyvin suunnitellut liiketilat ovat tärkeä osa yrityksen palvelukonseptia ja parhaimmassa tapauksessa vaikuttavat yrityksen myyntiin lisäävästi. Suunnittelemme ja toteutamme liiketilat asiakkaan tarpeiden mukaisesti, vastaamaan sekä kehittämään yrityksen liiketoimintaa. Ymmärrämme liiketilasuunnitteluun liittyviä suuntauksia tuottaa asiakkaille kokonaisvaltaista ja elämyksellistä palvelua esimerkiksi akustiikalla ja valaistuksella.

Tuotanto- ja varastotilat

Optimaaliset ja logistisesti älykkäät tuotanto- ja varastotilat

Josiralla on hyvin laaja kokemus erilaisten tuotanto- ja varastotilahankkeista. Kokemuksemme mahdollistaa ammattitaitoisen projektin toteutuksen alusta loppuun. Toimiva logistiikka ja tilojen optimaalinen käyttö ohjaavat suunnittelua ja toteutusta.
Toiminnan kannalta on ensisijaisen tärkeää toteuttaa tilat eri toiminnot ja niiden vaatimukset huomioon ottaen. Tuotanto- ja varastotilahankkeissa korostuu turvallisuuteen liittyvät tekijät, joita ovat esimerkiksi melunhallinta, paloturvallisuus ja toimiva ilmanvaihto.
Ihmiskeskeinen ajattelu ja energiatehokkuuden näkökulma usein unohtuvat tuotanto- ja varastotiloja rakennuttaessa. Näiden asioiden huomioiminen osana hankkeen läpivientiä tuo merkittävää lisäarvoa, esimerkiksi ergonomian, viihtyvyyden ja kustannustehokkuuden muodossa. Erilaiset muuntuvat tuotannon tarpeet ohjaavat suunnittelua koko hankkeen ajan.