Sevinin hoivakiinteistö

Esteettisyys oli tärkeää kohteen käyttötarkoitusta ajatelleen ja julkisivun sulautuminen osaksi ympäristöä oli merkittävässä roolissa. Hanke toteutettiin CLT:stä eli ristiinliimatusta massiivipuusta, jonka käyttö rakennusmateriaalina kasvaa Suomessa. Puurakentamiseen liittyvä turvallisuus, terveellisyys ja ympäristönäkökulma ohjasivat hankkeen toteutusta ja asiantuntijuus ja sitoutuminen laatuun näkyvät työmme lopputuloksessa.