Naistenlahti 3 voimalaitosyksikkö

Josira on mukana rakentamassa uuden ajan biolaitosta Tampereelle. Naistenlahti 3 on Tampereen Sähkölaitoksen 160 miljoonan jätti-investointi jonka taustalla on siirtyminen kestävämpään energiantuotantoon.  Laitoksella tuotetaan sekä kaukolämpöä että sähköä merkittävästi alemmilla hiilidioksidipäästöillä ja uusiutuvilla energialähteillä. Olemme teollisuusrakentamisen konkareita ja tuomme oman erikoisosaamisemme tähän merkittävään historialliseen hankkeeseen.